துவக்கம் ….

நீண்ட நாட்களாக நான்  செய்யவேண்டும் என்று நினைத்த காரியங்களில் ஒன்று என்னைப் பற்றி  எழுதுவது. என்னைப் பற்றி எழுதும் போது நான் என்னை நன்கு உணர்வதாக அறிகிறேன்.

எனக்கு பாசம் ஊட்டிய என்னுடைய பாட்டிக்கும், சோரூடிய கொள்ளுபாட்டிக்கும் , அன்புபொழிந்த அன்னைக்கும், அறிவூட்டிய தந்தைக்கும் மனதில் கொண்டு இதைத்  துவங்குகிறேன்.

கீழகல்பூண்டி மற்றும் பாண்டிச்சேரி  வாழ்நாளில் நான் மிதித்த சுவடுகள் நிறைந்த  பூமிகள். கீழகல்பூண்டி, கடலூர் மாவட்டத்தில் கடை கோடியில் உள்ள ஒரு சிறு  கிராமம்.

தொடரும்…..

Advertisements
Categories: Tales | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: